Vodní krysa, aneb daří se Nám skvěle…

 

 Díky činnosti člověka se v našich končinách objevují druhy ( tzv. invazní druhy ), jejichž domovinou jsou často velmi vzdálená místa i jiných kontinentů. Jedním takovým příkladem je Nutrie říční (Myocastor coypus).

 

  Je to velký hlodavec příbuzný morčatům původem z Jižní Ameriky. Hmotností  dosahující až 10kg a délkou těla kolem 65cm. Jejich kožich je hustý, rezavě hnědě zbarvený. Ocas holý bez srsti, dlouhý až 40cm. Dlouhé oranžové řezáky jsou dominantou, která zaujme na prvý pohled. Jsou to vegetariáni, kteří se živý spásáním okolních travin, ohlodáváním rostoucích i padlých dřevin a jejich kořenů. Já se ovšem setkal i s krátkodobou konzumací uhynulého racka. Na zadních nohou má mezi prsty plovací blány. I díky tomu se řadí mezi výtečné plavce.. Z toho vyplívá, že život tráví výhradně u vody, ať tekoucí či stojaté, kde si v březích vytváří dlouhé prostorné nory. Díky tomu jsou břehy často narušovány v takové míře, že dochází k borcení svahů a tím podporují další činnosti eroze. Tady rodí obvykle 4-5 mláďat bez rozdílu ročního období. Tito potomci jsou březí již v pěti měsících. Přestože je to zvíře původem z teplejších krajů, dokázalo se skvěle přizpůsobit i našim podmínkám. Úspěšně se tedy u nás rozmnožuje a nechtěná populace se dále rozrůstá. Tento problém, ale v masovějším měřítku je i v jiných státech jižní Evropy, Asie i Severní Ameriky.

 

  V minulých desetiletích se u nás velmi rozšířil chov těchto zvířat pro maso a kožešinu. Dnes tento trend je spíše na ústupu. Je to nejspíš díky náročnějším požadavkům na krmení i chovatelského zařízení. Právě to je možný důsledek rozšíření těchto zvířat ve volné přírodě. Nejedná se tedy jen o utečence ze zajetí, ale jsou i vypouštěny úmyslně při rušení chovu. První zaznamenaný výskyt volně žijícího druhu je datován k roku 1979.

 

  Pro většinu lidí je spatření volně žijící nutrie zážitkem, ochranáři takové nadšení již nesdílí. Jako dominantnější a větší příbuzní, mohou vytláčet drobnější ondatry ze svých lokalit. To může vést k poklesu jejich populace a při trvalejším náporu i k ohrožení druhu. Tak, jako se to stalo již nesčetněkrát v jiných částech světa, kde člověk nerespektoval přírodu a vypuštěním invazních druhů ohrozil původní druhy …

Přesto všechno se zatím nutrie nestává takovou pohromou, jako záměrně vypuštěný norek americký.

 

  Zamysleme se tedy, až se budeme chtít zbavit nechtěného rodinného mazlíčka! Zdánlivě dobrým skutkem můžeme udělal více škody, než užitku!!!  Nejrozumnější je tedy uvažovat, ještě před samotným nákupem…

 

 

 

  Příklady invazních problémových druhů zvířat v ČR: plzák španělský, norek americký, severoamerický rak

  Příklady invazních problémových druhů rostlin v ČR:bolševník velkolepý, křídlatka japonská, trnovník akát, netýkavka žláznatá, mahónie cesmínolistá

 

Lamaservis DĚKUJI ZA SHLÉDNUTÍ TĚCHTO STRÁNEK A BUDU RÁD,KDYŽ SE ZASE NĚKDY VRÁTÍTE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one